Tuesday, August 22, 2017

Hak Pekerja Memilih Tempat Kes DiBicarakan - Kes Zulfadlee dan Infineon - 24/8/2017? Solidariti Pekerja?

Kes pembuangan secara salah Zulfadlee telah dirujuk kepada Mahkamah Perusahaan di Kuala Lumpur untuk sebutan pada 24/8/17 IR Court 12 - Harap ramai dari Union dan kumpulan lain  sebagai tanda solidariti hadhir pada tarikh tersebut.

{Zulfadlee dibuang kerja pada 13/12/2016, Aduan dibuat 9/1/2017 - LEBIH 7 BULAN, KERJA HILANG - PENDAPATAN BERHENTI - Langsung tak adil - semua kes sebegini mesti di selesaikan secepat mungkin, kalau boleh, dalam masa 3 bulan - jangan lupa pekerja yang merana, majikan terus beroperasi tanpa rugi apa-apa - Langsung tak ada keadilan kepada pekerja - Mungkinkah lebih adil, jika majikan terpaksa terus membayar gaji pekerja sehingga kes menentukan pembuangan kerja itu salah atau tidak? Keadilan Lewat Keadilan Dinafikan (Justice Delayed is Justice Denied) 

HAK PEKERJA - Anda ada HAK menuntut bahawa kes Mahkamah Perusahaan anda dibicarakan  di tempat anda - di tempat tinggal dan kerja anda. Sebagai contoh, kes INFINEON di Melaka.

Mengapa lebih baik kes Mahkamah Perusahaan diadakan di Melaka, bandar terdekat dengan syarikat majikan?

* Jimatkan kos pekerja - Pergi ke Kuala Lumpur melibatkan belanja pengangkutan, kena ambil cuti, dll...untuk pekerja yang kena buang kerja. Majikan kaya - tak ada masalah kewangan. [Banyak peguam atau 'Unionist' yang berpusat di Kuala Lumpur dan Lembah Kelang akan memilih tempat bicara menurut kesenangan mereka...tetapi pekerja terbabit mesti pilih lokasi berasaskan kesaenangan mereka dan/atau saksi mereka...]

* Isu SAKSI - ya, anda mungkin perlu memanggil saksi daripada kalangan pekerja - di mana, biasanya, anda yang perlu menanggung kos pekerja. Saksi juga kini perlu mengambil cuti tahunan untuk menghadiri kes sebagai saksi (kini-kini undang-undang Malaysia tidak ada peruntukkan cuti berbayar untuk menghadiri bicara atau Jabatan Buruh/Perhubungan Perusahaan, menghadiri di Balai Polis bila dipanggil sebagai saksi, dll - Kita harus berjuang untu hak 'Cuti Pentadbiran Keadilan' berbayar - supaya pekerja tak perlu habiskan cuti tahunan untuk hadiri bicara sebagai saksi, dsb...]. Jika saksi di Melaka, saksi lebih senang ambil 'cuti tahunan' untuk hadhir Mahkamah - mungkin juga hanya perlu cuti 'beberapa jam' untuk hadhir sebagai saksi. Kes Buruh(dan Mahkamah Perusahaan) biasanya banyak tangguh - mungkin taktik majikan mahu pastikan susah saksi pekerja hadhir...Justeru, paling pandai adalah pastikan kes dibiacarakan di Melaka ...

* Tambahan, bila kes Mahkamah Perusahaan di Kuala Lumpur bilangan kes yang ditetapkan pada satu-satu hari bicara mungkin lebih daripada satu, justeru lebih kerap senang penundaan diberikan ...kes akan lama  ditangguhkan. Tetapi di Melaka, kemungkin hanya satu kes...justeru sukar mendapatkan penangguhan, dan kes akan dibicarakan cepat... ingat bahawa undang-undang buruh sudah dipinda, dan 'back-wages'(gaji tertunggak akibat pembuangan kerja secara salah), maksima yang akan diberikan adalah 24 bulan sahaja...dulu, bika Mahkamah membuat keputusan bahawa pembuangan kerja itu salah, pekerja akan dibayar 'back wages', mulai tarikh pembuangan kerja sehingga tarikh penghakiman. Justeru, jika kes siap lambatpun - pekerja tidak didiskriminasi. Kini, Zulfadlee telah dibuang kerja pada 13/12/2017 - justeru perlu sangat kes ini akhir dibicarakan dalam masa kurang 24 bulan - sebelum 12/12/2018...demi keadilan.

 On 13/12/2016, Zulfadlee was terminated on the grounds...

55 Groups - INFINEON MUST STOP UNION BUSTING AND DISCRIMINATION AGAINST UNION LEADERS - Reinstate Union President?

Kes pembuangan secara salah Zulfadlee telah dirujuk kepada Mahkamah Perusahaan di Kuala Lumpur untuk sebutan pada 24/8/17 IR Court 12 - Harap ramai dari Union dan kumpulan lain  sebagai tanda solidariti hadhir pada tarikh tersebut. 

Zulfadlee ada pilihan untuk memohon kes beliau dibicarakan di Melaka... 

SIAPA boleh mewakili pekerja dalam kes Mahkamah Perusahaan? 

Kini, Zulfadlee diwakili seorang daripada MTUC (bukan peguam tetapi 'unionist') - harapan adalah bahawa MTUC dan pihak Union akan tanggung semua kos dan perbelanjaan di dalam bicara ini...

MAKLUMAT - Siapa boleh mewakili pekerja di Mahkamah Perusahaan?
a)  'an officer or employee of the trade union' 
b)  Dengan kebenaran oleh seorang peguam, dan
c) Dengan kebenaran oleh seorang ' by any official of an organisation (not being a trade union) of employers or of workmen,..'

Tetapi, sekiranya kes ini pergi ke Mahkamah Tinggi, pekerja perlu diwaklili Peguam.

Seksyen 27  Appearance and representation at proceedings before the Court (Industrial Relations Act 1967.

(1) In any proceedings before the Court a party may-
(c) where the party is a workman appear himself personally or where he is a member of a trade union of workmen, be represented by an officer or employee of the trade union;

(d) where the party is a trade union, or an employer, or a workman be represented with the permission of the President or the Chairman, by an advocate, or, notwithstanding anything to the contrary contained in any written law relating to the registration of trade unions, by any official of an organisation (not being a trade union) of employers or of workmen, as the case may be, registered in Malaysia.
PEMILIHAN WAKIL 'UNION' ATAU PEGUAM sangat penting. Ada yang baik ada yang kurang baik ...Justeru, pekerja harus memilih dengan baik - Pi lihat beberapa opsyen sedia ada...bincang dan pilih dengan baik siapa yang kamu mahu? "Unionist', peguam atau 'wakil lain' yang dibenarkan adalah pilihan anda...jika silap pilih, anda yang kena tanggung kesannya ...

Adakah peguam lebih baik daripada mereka yang bukan peguam? Tak semestinya, peguam pun ada yang baik dan ada yang tak baik - Tetapi, dalam isu hak pekerja, kes anda mungkin ada pilihan untuk juga pergi terus kepada Mahkamah Tinggi, ATAU sebelum tamat bicara Mahkamah Perusahaan perlu juga membuat permohonan kepada Mahkamah Tinggi, di mana dalam kes ini ...'unionist' atau orang lain(selain daripada peguam) tidak boleh mewakili anda di Mahkamah Tinggi - adakah ini akan memberi kesan kepada jenis 'nasihat' yang diberikan kepada anda oleh 'unionist' atau wakil lain - adakah mereka akan tidak menasihati(atau kurang memberikan tekanan kepada mana-mana masihat) yang memerlukan kes dirujuk ke Mahkamah yang mereka tak ada hak terus mewakili pekerja)


Harus juga dimaklumkan, bahawa Pusat Bantuan Guaman Majlis Peguam juga akan mengambil kes untuk pekerja yang berkelayakkan - yang bukan kaya, dan biasa pekerja yang dibuang kerja akan layak. Jika peguam Pusat Guaman mengambil kes, tidak ada apa-apa bayaran guaman perlu dibayar - pekerja mungkin kena bayar kos pemfailan, fotokopi (bayaran maksima RM250).Resolution for Provision of Legal Aid for Workers adopted in Malaysian Bar AGM

Kerajaan juga menyediakan bantuan guaman ...melalui Jabatan Bantuan Guaman, dan kini juga melalui Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan(YBGK). Dulu, tak ada bantuan guaman untuk kes jenayah - tetapi kini melalui YBGK, ada bantuan guaman. Kes Pekerja - kini secara am, belum lagi disediakan skim bantuan guaman. Jika MTUC dan Union lain mendesak - tak lama lagi kita juga akan mendapatkan 'bantuan guaman' oleh pihak kerajaan untuk pekerja...

UNION HARUS BANTU PEKERJA?

Jika MTUC mengambil kes, ada bayaran pendaftaran kepada MTUC sebanyak RM100 - selepas itu, secara wajar, TIDAK ADA BAYARAN yang perlu dibayar kepada ' officer or employee of the trade union'  atau 'official of an organisation' - Jika Union atau MTUC mengenakan bayaran, agak anih...

Dalam kes Zulfadlee, beliau kini MEMILIH mengunakan  ' officer or employee of the trade union'atau 'official of an organisation' dari MTUC?
* MTUC bukan kesatuan - tetapi sebuah persatuan di mana ahlinya adalah kesatuan sekerja

Ada dengar cerita bahawa setengah 'unionist' secara salah mengenakan pekerja terbabit membayar wang kepada mereka - ada kita dengar bahawa caj yang dikenakan ada yang lebih kurang RM5,000 - RM10,000 - Jangan pekerja tertipu, adu segera kepada MTUC atau Union berkenaan.

Jangan mereka di 'Union' pula menindas pekerja yang ditimpa ketidakadilan... Bila pekerja telah ditindas, Union harus membantu...bukan mengambil peluang menjana pendapatan/keuntugan dari mereka yang tertindas...

 

Monday, August 21, 2017

Bilangan ahli kesatuan semakin berkurangan? Silap Union atau ahli?

Kesatuan Sekerja di Malaysia semakin lama nampaknya menjadi kurang relevan dan lemah..

Di kalangan kesatuan sekerja sektor swasta, bilangan keahlian semakin lama semakin berkurangan...

2014 - 376,362
2015- 366,348
2016-362,031
2017- 354,313

Bilangan keahlian dikalangan kesatuan pekerja sektor awam dan badan statutori bertambah sikit...

924,961 bilangan ahli kesatuan di Malaysia

Bilangan pekerja yang sedang bekerja adalah 14.16 juta - 14,160,000


SIAPAKAH YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK FINOMENA INI?

Senang kita menuduh kerajaan UMNO-BN, kerajaan Negeri, Undang-undang semasa... tetapi  satu faktor utama adalah kegagalan Kesatuan Sekerja dan kepimpinan sedia ada sendiri...


Harus kita mengingati kembali bahawa bilangan pekerja yang menjadi ahli kesatuan sekerja pada lebih kurang tahun 1947 adalah lebih daripada 50% daripada jumlah bilangan pekerja di Malaysia...

Mengapa Kesatuan Sekerja?

Pekerja seorang jika berjuang untuk keadilan dan hak menentang pihak Majikan dan/atau Kerajaan semasa ....adalah dalam kedudukan LEMAH tetapi jika pekerja BERSATU dan berjuang bersama, kedudukan mereka lebih KUAT dan keupayaan berjaya meningkat... maka Kesatuan Sekerja...

Budaya perlu adalah PERJUANGAN BERSAMA ... 

TETAPI jika dilihat di Malaysia pada hari ini, adakah Kesatuan Sekerja Malaysia BERJUANG BERSAMA ...atau adakah perjuangan masih perjuangan seorang dua, kini selaku 'Wakil Pekerja' ...tetapi majikan tidak percaya bahawa 'wakil pekerja' ini ada sokongan dan solidariti RAMAI pekerja - dan ini memang nampaknya benar - MALU bila union setempat membuat PIKET(tindakan sah dalam undang-undang) atau PROTES(perhimpunan aman yang dibenarkan undang-undang) - berapa ramai pekerja ahli kesatuan yang akan keluar ...Bilangan ini penting, kerana ini adalah 'bukti' kekuatan kesatuan sekerja ...paling ramai yang MTUC pun boleh dapat, untuk protes menentang sistem kontraktor for labour pun hanya lebih kurang 10,000 dalam semua protes yang berlangsung diseluruh negara...piket diperingkat kilang puluh beberapa puluh sahaja...

Justeru, apakah kesimpulan yang boleh dibuat? Nampaknya pekerja tak BERSATU...dan/atau masih takut berjuang beramai-ramai dengan solidariti...

SILAP siapa? Bagi saya, ini adalah kesilapan kesatuan sekerja dan kepimpinan sedia ada...

SOLIDARITI dan kekuatan pergerakkan buruh tidak akan dijana begitu sahaja - kerja perlu dilakukan oleh kepimpinan dan ahli...

Apa yang diperlukan adalah PENGETAHUAN, PERBINCANGAN BERSAMA, AKTIVITI PEMBINAAN SOLIDARITI, TINDAKAN BERSAMA...perkataan yang digunakan biasa adalah 'ORGANIZING'.

Rakyat Malaysia memang takut keluar berjuang secara terbuka tetapi ini telah berubah sejak tahun 1998 ... kita ada perhimpunan REFORMASI (lebih kurang 10,000 sanggup keluar beberapa Sabtu berterusan di Kuala Lumpur, perhimpunan protes HINDRAF (di mana lebih kurang 20,000 rakyat Malaysia keturunan India turun padang), BERSIH (beberapa himpunan telah diadakan di mana yang paling ramai melibatkan lebih kurang 200,000), perhimpunan Bantah GST, perhimpunan RUU 355,...

Peguam di Malaysia (kini jumlah ahli lebih kurang 17,000) telah berjaya mengadakan beberapa protes yang melihat lebih kurang 2,000 peguam turun padang...yang terakhir menentang Akta Hasutan. 

Selain daripada perhimpunan aman, ada cara lain iaitu memanggil EGM(Emergency General Meeting) - di mana dikalangan peguam, ia boleh melihat kehadiran ramai boleh sampai 2,000. EGM terakhir pada hari kerja Khamis jam 4 petang pun telah mendapat kehadiran lebih kurang 700 lebih...

Selain daripada perhimpunan RUU355, anjuran PAS, kebanyakkan perhimpunan lain dianjurkan oleh orang perseorangan dan pertubuhan NGO atau CSO, di mana keahlian berdaftar semua kumpulan ini biasa tak sampai pun 100...

Tetapi sejak 1998, adakah MTUC atau kesatuan memanggil apa-apa protes beramai-ramai mengenai isu pekerja dan kesatuan? Bilangan pekerja adalah berjuta-juta (lebih kurang 14 juta kini...) - justeru yang akan keluar adalah ramai...TETAPI TAK ADA? Yang ada pun pun penghantaran memorandum kepada Menteri atau PM, di mana bilangan yang hadhir pun tak lebih 100-200...dan media pun nampaknya tak berikan lapuran besar...

PENGETAHUAN - apakah aktiviti yang kini diadakan dikalangan ahli kesatuan untuk meningkat pengetahuan? Sedih kerana ramai pemimpin kesatuan sendiri tidak pun fasih dengan isu hak pekerja - justeru bagaimana pula ahli?

PERBINCANGAN BERSAMA - Satu ciri kesatuan sekerja di negara lain, tetapi bukan di Malaysia, adalah terdapat 'Union Meeting"(Mesyuarat Kesatuan) yang dihadiri ahli kesatuan, di mana ini diadakan kerap biasa setiap 2 minggu atau sekali sebulan... Ini bukan mesyuarat jawatan kuasa kepimpinan Kesatuan - tetapi mesyuarat bersama semua ahli - yang memberikan semua ahli bersuara..SOLIDARITI tak wujud kerana 'kita kerja bersama seorang majikan' - tetapi perlukan aktiviti bersama yang lain...[Di Indonesia, ada setengah Union yang akan membatalkan keahlian kerana tak hadhir mesyuarat union 2 kali berturut-turut tanpa alasan baik - Apabila saya tanya mengapa, jawapan unionist adalah jika mereka tak mahu hadhir meeting Union, adakah mereka akan bersama dalam tindakan piket atau protes...kita tak perlu ahli berdaftar yang bayar yuran sahaja tetapi ahli yang sanggup keluar berjuang bersama demi kepentingan ahli dan Union]. 

Ada unionist di Malaysia, kita tak boleh buat kerana tak ada tempat atau 'peruntukkan' - Hello kos sewa Dewan Orang Ramai lebih kurang RM300 saja, dan jika diminta, saya percaya kerajaan juga boleh beri 'FREE' - mungkin kalau bukan kerajaan UMNO-BN tetapi di Selangor, Penang dan Kelantan di bawah parti pembangkang...?? Kalau tidak buat di rumah atau mana-mana tempat yang boleh...Alasan saja untuk kegagalan melakukan? Ahli union juga sanggup 'derma' sikit untuk menanggung belanja - kerana ini adalah untuk mereka semua...

AKTIVITI PEMBINAAN SOLIDARITI - ini adalah beraneka jenis aktiviti - daripada perhimpunan Hari Raya, sukan, lawatan/picnic, aktiviti sosial - lawatan pekerja sakit, dll. Aktiviti pembelajaran - kursus - ramai orang sudi hadhir memberi 'ceramah', latihan, dll... 

TINDAKAN BERSAMA - semua tindakan perlu melibatkan ahli kalau boleh... termasuk piket...pengedaran risalah pengetahuan. NUBE satu Kesatuan yang banyak melakukan tindakan bersama ahli bila ada mana-mana isu penindasan atau ketidakadilan ...Piket didepan cawangan bank, penjanaan bahan protes saperti You Tube, risalah, T Shirt, dll...

Untuk perjuangan untuk keadilan atau hak, mereka yang perlu menjadi sasaran adalah Orang Ramai (kerana Malaysia sebuah negara demokratik dan rakyat yang pilih wakil rakyat, dan wakil rakyat yang jadi PM dan kerajaan)...Cara kesatuan di Malaysia kini SALAH kerana mereka menujukan tuntutan dan rungutan mereka hanya kepada kerajaan Persekutuan semasa - PM, Menteri Sumber Manusia, Ketua Pengarah Jabatan Kementerian, ...Justeru, wakil rakyat tempatan pun tak tahu...wakil rakyat parti politik lain pun tak tahu...ahli kesatuan dan juga kesatuan lain pun tidak tahu....NGO dan persatuan lain tak tahu... LAMAN WEB MTUC dan Kesatuan Sekerja pun tidak ada maklumat mengenai apakah masalah, apakah tuntutan (dan mengapa), dll...

Adakah MTUC ATAU KESATUAN NASIONAL/REGIONAL berjaya dalam apa-apa tuntutan dan perjuangan mereka? 
- Macam mana kita tahu kerana semua tak tahu sama ada terdapat tuntutan atau tidak... tidak bila ianya dilakukan?
- MTUC mendakwa mereka berjaya mendapatkan GAJI MINIMA - tetapi apakah bukti bahawa ini adalah hasil perjuangan MTUC atau Union di Malaysia - tak ada maklumat bahawa tuntutan telah dibuat sebelum ini dalam Laman Web MTUC, atau dalam 'internet', atau dalam penerbitan lain...Adakah MTUC dan Union hanya mahu menuntut usaha mereka berjaya ....bila kerajaan UMNO-BN membawa 'Gaji Minima'..
- Inilah masalahnya bila berjuang secara 'RAHSIA'...

Apakah tuntutan sedia ada MTUC dan Union lain di Malaysia? Tak tahu...?????

Kenapa MTUC tidak mengunakan Laman Web dan media sosial (termasuk email) untuk memaklumkan kepada ahli kesatuan dan pekerja Malaysia apa yang mereka lakukan setiap hari ...untuk berjuang untuk keadilan dan hak pekerja? 

Kenapa Union lain tak membuat begitu?

Adakah mereka tidak mahu dedahkan kerana mereka tak melakukan apa-apa? Kini apa yang kita dapat tahu adalah melalui lapuran media ---tetapi tak nampakpun kenyataan media di Laman Web MTUC dan Union lain? Adakah media melapurkan dengan tepat?

AHLI KESATUAN - ramai kini hanya gaji dipotong bulan demi bulan untuk bayar fi Union - selain daripada itu, apakah interaksi kepimpinan dengan ahli? Adakah union mempunyai emel peribadi(bukan emel pekerja yang diberi majikan), supaya senang ahli berkomunikasi dengan satu sama lain dengan bebas. [Emel yang dberi majikan bahaya kerana majikan boleh bila-bila halang komunikasi dengan kepimpinan dan antara ahli union, ini berlaku dengan NUFAM - MAS telah menghalang kepimpinan Union gunakan emel ini....] 

Yang bermain bola, kena setiap kali ada latihan supaya bila sampai masa ada pertandingan, boleh bermain dan berjuang dengan baik - sama dengan Kesatuan Sekerja - kalau tidak ada 'latihan berterusan' ...sukar mengharapkan ahli akan keluar berjuang bersama secara 'solidariti'...

Justeru, silap siapa - kepimpinan sedia ada? Union? ...

CUEPACS, gabungan union pekerja swasta, berjaya berjuang mendapat gaji minima kadar lebih tinggi, bonus tahunan, bonus rakyat - Apakah kemenangan kesatuan pekerja swasta?

EIS - bukankah MTUC ada wakil dalam Lembaga PERKESO? KWSP pun sama? Justeru, semua isu yang dibincangkan dalam pengetahuan MTUC dan kesatuan ahli MTUC, justeru kenapa hanya timbulkan bantahan bila maklumat polisi atau undang-undang baru dibentangkan kerajaan dalam Parlimen sahaja? Kenapa tak timbulkan isu yang diperjuangkan sebelum ini...

Adakah wakil-wakil pekerja dan/atau MTUC dalam PERKESO dan KWSP tak buat kerja selaku 'wakil pekerja'. Wakil pekerja perlu selalu bincang dan bertindak sebagai wakil - bukan keputusan suka hati peribadi? 

ADAKAH MTUC DAN UNION NASIONAL/REGIONAL INI BERJUANG DEMI PEKERJA DI MALAYSIA, ATAU ADAKAH IANYA SUDAH DIKOMPROMI? Soalan yang perlu ditanya ...soalan yang perlu ditimbulkam oleh ahli kesatuan dan juga pekerja lain...

Setiap masa ada kepimpinan Union yang baik, dan yang mahu berjuang dengan bersungguh demi pekerja dan Union - tetapi adakah mereka dihalang bergerak kerana dihalang dengan 'unionist' lain yang mahu hanya 'mematikan' apa-apa initiatif atau usaha perjuangan? Adakah kepimpinan dalam Union, sudah diserapi 'unionist' pro-majikan atau 'unionist' pro-kerajaan? 

Jika ya, TRANSFORMASI diperlukan, dan 'unionist kuning'(yang telah dikompromi majikan atau kerajaan, atau kepentingan peribadi) harus dikenalpasti dan dibuang keluar...


Suhakam - URGENT REFORM NEEDED REGARDING INHUMANE LOCK UP CONDITIONS IN AYER MOLEK

See earlier post:-

Ayer Molek lockup condition - Let the Home Minister and IGP spend a couple of nights there for speedy reform?

SUHAKAM'S STATEMENT IN FULL 

 

PRESS STATEMENT

“URGENT REFORM NEEDED REGARDING INHUMANE LOCK UP CONDITIONS IN AYER MOLEK”

KUALA LUMPUR    (16 AUGUST 2017)               -           The Human Rights Commission of Malaysia (SUHAKAM) visited the Ayer Molek Police Lock Up in Johor Bahru on 31 July 2017 pursuant to its legislated mandate for an independent and objective scrutiny of the conditions and human rights situation of the lock up, particularly on several critical issues such as healthcare practices.

The Ayer Molek Police Lock Up is a former prison that was converted into a temporary police lock up on 8 January 2009.  It has a maximum capacity of 180 detainees. SUHAKAM visited all cells and observed that the conditions were extremely poor, with decaying flooring and dilapidation in most cells. While detainees were not necessarily subjected to overcrowding, the cells were small, without adequate lighting and ventilation or bedding. It is SUHAKAM’s observation that the detainees were held in conditions hazardous to their health and wellbeing.

SUHAKAM is extremely concerned to learn that drinking water was only provided three times a day. SUHAKAM emphasizes that having access to safe drinking water is central to living a life in dignity; and in accordance with Rule 20(2) of the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, drinking water shall be available to every prisoner whenever he needs it. While detainees are entitled to clothing that is clean, there was also an overall shortage of clean lock up clothes.

SUHAKAM finds it unacceptable that the daily food budget for detainees is RM 8 for three meals per detainee. Even the lock up staff acknowledge that this amount does not allow for sufficient portions that are nutritionally balanced and adequate according to the diet prescribed by the Ministry of Health. During the visit, SUHAKAM received complaints regarding the quantity and quality of food that was provided. SUHAKAM stresses that there is an urgent need to undertake a review of the budget allocation for food and potable drinking water for detainees throughout the country, as we believe that similar circumstances exist in other lock ups nationwide. Given the numbers of persons in detention, the allocated national budget for this population must be revisited.

SUHAKAM is also troubled with the absence of a custodial medical team and medical officer as stipulated under the Lock Rules 1953 to provide immediate medical care to detainees despite our repeated and numerous recommendations. Overcrowding, inadequate access to healthcare services, poor nutrition, hygiene and sanitation are not only violations of human rights, but these conditions increase the risk of the spread diseases such as tuberculosis within the lock up. 

SUHAKAM empathizes with lock up officers who have to purchase face masks and gloves on their own to protect themselves against tuberculosis and other transmission of diseases. 

SUHAKAM was informed that there were cases of police officers stationed at the lock up who had contracted tuberculosis from sick detainees.

SUHAKAM observes that the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Mandela Rules) which is a soft law instrument that contains provisions protecting the human rights and personal liberties of detainees are not being fully complied with. 

 SUHAKAM emphasises that lock up management must ensure that the detainee’s unconvicted status is demonstrated in their treatment and calls on the Ministry of Home Affairs to take immediate steps to remedy the deplorable and inhumane conditions endured by persons who are on remand and not yet charged.

SUHAKAM is of the view that the conditions are so poor that they amount to cruel, inhuman or degrading treatment and reiterates that treating persons deprived of their liberty with humanity and respect for their dignity is a basic and universally applicable tenet; the applicability of which cannot be dependent on budget or financial resources of a lock up. If acceptable standards in detention cannot be maintained, the Ayer Molek and other lock up’s in similar conditions must be closed.

-END-

Tan Sri Razali Ismail
Chairman
Human Rights Commission of Malaysia (SUHAKAM)


Media queries: Contact Jesrina Grewal (Ms) at 012-6200 599 or grewal.jesrina@gmail.com

Saturday, August 19, 2017

Malaysian Parliamentarians Against Death Penalty

On 25 July 2017, parliamentarians, representatives from civil society and the diplomatic community met in the Parliament of Malaysia, in Kuala Lumpur, to discuss the abolition of the death penalty in the region. This roundtable was convened by Parliamentarians for Global Action (PGA), in the framework of its partnership with Ensemble contre la peine de mort (ECPM), the Anti-Death Penalty Asia Network (ADPAN) and the Civil Rights Committee of the Kuala Lumpur and Selangor Chinese Assembly Hall (KLSCAH),

The roundtable was hosted by Honourable Kula Segaran, Secretary of PGA’s National Group in Malaysia and Member of PGA’s Executive Committee.

Participants first discussed the situation of the death penalty in Malaysia, with opening statements from Mr. RaphaĆ«l Chenuil-Hazan, Executive Director of ECPM, H.E. Dr. Angela Macdonald, Acting Australian High Commissioner to Malaysia, and H.E. Mrs. Maria Castillo Fernandez, Ambassador & Head of the European Union Delegation to Malaysia, who all vowed to support Malaysian parliamentarians and authorities in their efforts to reduce the scope of the capital punishment. Most significantly, Hon. Azalina Othman Said, Minister of Law, described Malaysia’s efforts to reduce the use of death penalty and announced that a bill abolishing the mandatory aspect of capital punishment for drug-related crimes would soon be presented to the Cabinet, before being put to vote in Parliament.

After substantive contributions from Hon. Kula Segaran, Mr. Charles Hector Fernandez, Coordinator of MADPET, Hon. Liew Ching Tong, PGA Member, and Tan Sri Razali Ismail, Chairman of the Human Rights Commission of Malaysia (SUHAKAM), all attendants participated in a fruitful debate where they exchanged views on how to best promote the abolition of the death penalty in Malaysia. 


The roundtable also gave the participants an overview of the situation of the death penalty in other Asian countries, thanks to the very detailed presentations from Ms. Ngeow Chow Ying, Member of the Executive Committee of ADPAN, Hon. Eva Sundari, Indonesian MP and PGA Member, Mr. Julian McMahon Barrister and Member of Reprieve Australia’s Board, and Mrs. Zainab Malik, Head of Advocacy at Justice Project Pakistan. Chaired by Hon. Thomas Su Keong Siong, Treasurer of PGA’s National group in Malaysia, and Hon. Shamsul Iskandar Mohd Akin, PGA Member, this session allowed all participants to identify similitudes and synergies between efforts led by parliamentarians in Malaysia, Indonesia, Pakistan and other countries in the region.

 
All participants voiced their deep concerns at the increasing number of executions in Indonesia and Pakistan and at the multiplication of extrajudicial killing in the Philippines. They vowed to tackle the issue of the death penalty in their respective countries and on the regional level.

The participants came out with the following Action Plan.

The Members of Parliament from Malaysia that were present included MPs from DAP, PSM, PKR and Parti Amanah Negara.

It was great to see that all the MPs present were for the abolition of the death penalty personally, and it is hoped that Malaysian Political Parties would also soon come out with a CLEAR party position in favour of the abolition of the Death Penalty in Malaysia 

See related posts:-

Bill To End Mandatory Death Penalty For Drug Offences Maybe Tabled Before This Parliamentary Session Ends(MADPET Media Statement))

Parliamentarians need educate constituents for abolition of death penalty(Star)


Action Plan

Recalling the international human rights standards and instruments that guarantee the right to life and
protect the human dignity of death row inmates, as well as the General Assembly of the United Nations’ resolution on the moratorium on the use of the death penalty,

Considering how the death penalty is currently used in Malaysia and in the region, despite the lack of
evidence of its deterrent effect,

Acknowledging the crucial role that legislators hold to promote the abolition of the death penalty, to
reduce and restrict its use and to further the development of the Rule of Law through legislative
initiatives and by leading public opinion,

We, the participants of the Parliamentary Roundtable on the abolition of the death penalty in Malaysia and in Asia, commit to:

1. Continue to strive to inform our constituents and others about the death penalty and its related issues, to grow a consensus in favour of its abolition, including through public statements;

2. Create within our respective parliaments a multi-partisan group of parliamentarians dedicated to further the abolitionist cause, through engagement with other stakeholders and in particular with PGA, ECPM and ADPAN;

3. Engage with families affected by the death penalty, both the relatives of victims and of accused, and give them a role to play in our advocacy efforts;

4. Engage with student bodies to promote the abolition of the death penalty;

5. Make clear, whenever the opportunity arises, that under international law the death penalty should only be applied to “the most serious crimes” and that drug-related crimes do not meet this threshold;

6. Make clear, whenever the opportunity arises, that under international law the death penalty should not be made mandatory for any category of crimes, as it negates the rights of the accused to benefit from a sentence reflecting the circumstances of the crime;

7. Request from our respective governments that a review of existing death row cases be conducted to
assess inter alia the impact of the mandatory death penalty and the background of those affected;

8. Raise the issue, whenever the opportunity arises, of the discriminatory aspect of the death penalty, in particular against poverty-stricken communities, trafficked individuals, the mentally ill, juveniles, and minorities;

9. Keep the abolition of the death penalty at the forefront of legislative discussions, and especially when discussing matters of criminal justice and criminal procedure, to ensure that the capital punishment should only be used at the outcome of a fair and transparent trial;

10. Urge our respective governments, both federal and state, and all bodies that exercise clemency powers to commute death sentences;

11. Demand from our respective governments that no execution be carried out in secret or hastily, that an adequate notice be given to the family before execution, and that statistics are strictly kept and made public;

12. Develop strategies to reduce the scope of the death penalty in our respective countries, especially by introducing legislation reducing the number of capital offences;

13. Request a full moratorium on the use of the death penalty and that a national Commission of Inquiry on the efficiency of the capital punishment be created and its results published;

14. Ensure that our governments fully respect the Convention on the rights of child (CRC) and the
Convention on the elimination of all forms of discriminations against women (CEDAW);

15. Express our concerns at the dramatic increase of executions in Indonesia;

16. Express our concerns at the dramatic increase of extrajudicial killings in the Philippines;

17. Encourage and support our Filipino colleagues in ensuring that the death penalty not be reintroduced in the Philippines;

18. Express our concerns at the dramatic increase of executions in Pakistan;

19. Urge our respective governments to ratify the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR-OP2) aiming at the abolition of the death penalty;

20. Urge our respective governments to make a more forceful representation to countries where their
citizens are sentenced to death and that the latter be ensured legal representation under the Vienna
Convention;

21. Bring issues related to the death penalty at the forefront of regional discussions, including at the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly, to develop a better cooperation among MPs throughout the region and promote abolition;

22. Call upon all governments to abolish the death penalty; and more specifically:

In Malaysia:

23. Continue to request from the government that the Dangerous Drugs Act 1952 be reviewed to abolish the mandatory aspect of the death penalty as announced by Min. Azalina Othman Said on 21 February 2016 and again during this very roundtable on 25 July 2017;

24. Urge the government of Malaysia to ratify the International Covenant on Civil and Political Rights(ICCPR);

In Indonesia:

25. Use all legislative powers at our disposal, including that of amendments, to ensure that the new Criminal Code and the Law on Counter-Terrorism reduce the scope of the death penalty;

In Pakistan:

26. Promote a revision of the Anti-Terrorism Act of 1997 to ensure that defendants accused of ordinary crimes not be tried before Anti-Terrorism Courts; and

27. Demand that torture be expressly prohibited in Pakistani criminal law, that penalties and remedies be defined, and that a National Prevention Institution be created.


“As parliamentarians, we have a role to play to go beyond vengeance” declared Hon. Shamsul Iskandar Mohd Akin, PGA Member.


Reference

Parliamentarians for Global Action(PGA) Website

Ayer Molek lockup condition - Let the Home Minister and IGP spend a couple of nights there for speedy reform?

SUHAKAM has the powers to visit places of detention ...and they cannot bstopped...and they really need to be doing more of this...It is very good that they have visited the Ayer Molek police lock-up in  Johor and have found it to be 'cruel and inhumane'... Places of Detention must be a priority - considering the the large number of death in police custody and also allegations of torture...

SUHAKAM has been around since 2000... and, really this should have come to light very much earlier...SUHAKAM may have, in the past, prepared 'reports with recommendations' to the government, but alas this UMNO-BN government can be really slow in reacting... Press Statements is way to go...because then all people becomes aware ...and changes are more likely to come sooner... In any event, the Ayer Molek police lock up came into being only in 2009...(but still about 7 years ago) - Who is the ADUN and MP there?

POLICE LOCK-UP - well, this is the place suspects arrested are kept....persons charged and being tried are kept in Remand Prisons, and the convicted are placed in Prisons. As such, the conditions of police lock-ups really must be so much better compared to prisons ...

Why were complaints of lock-up conditions not raised before ...they could have been raised by the Opposition parties...they could have even be raised in Parliament...Anyway, Anwar Ibrahim seems to be happy with his Prison condition - have not seen him yet fighting for better conditions in prison for him and his fellow prisoners. Uthayakumar, on the other hand, did raise a lot about prison conditions, when he was in prison... 

OTHER ISSUE - there is really no reason for suspects to be arrested and detained in police lock-ups during the investigation period... For the purpose of investigation, simply arrest and release them on police bail requiring them to turn up at the police station at this particular time for 'investigation' purposes... Only those arrested for very serious crimes, and there is a very high risk of flight, should persons be kept in police lock-ups...If the police, after arresting has sufficient evidence, then charge them immediately in court...

Maybe, we need EXPOSURE program for Najib, Ministers, MPs, Senators - they should maybe spend at least 2 days in police lock-ups ...well, that would certainly speed up Reforms...Why Not? Now even Najib uses public transport to experience how it feels like ...

 

Section  4  Functions and powers of the Commission

 (2) For the purpose of discharging its functions, the Commission may exercise any or all of the following powers:... (d) to visit places of detention in accordance with procedures as prescribed by the laws relating to the places of detention and to make necessary recommendations;(e) to issue public statements on human rights as and when necessary; and

 (3) The visit by the Commission to any place of detention under paragraph (2)(d) shall not be refused by the person in charge of such place of detention if the procedures provided in the laws regulating such places of detention are complied with.

- Human Rights Commission of Malaysia Act 1999

RESPONSES FROM THE GOVERNMENT AND POLICE

'...Police will form a committee to look into claims by The Human Rights Commission of Malaysia (Suhakam) that the conditions at a lock-up in Johor Baru is "deplorable and hazardous to health"...' - How difficult is it to just drop by at the lock-up - it is a police lock-up. Police should not embarass themselves in this way...'they did not know???' - Let's move forward, and let us speedily put forward plans on what will be done immediately to improve conditions ...and let us do it? No money - well, I am sure Najib will find the money fast...if not what about the MP's annual RM5-6 Million allocation...after all, this is within the constituency? 

LET'S SOLVE THE PROBLEM NOW

RM8 for 3 meals...Well, let us increase it to RM20, which should also include at least 3 litres of drinking water. > Well, I am sure the local MP and/or ADUN, Rotary Club and other welfare groups, or the local people can look into this...maybe even the Opposition Parties... Donate drinking water and suitable food...

Clothes - well again, this can be donated ...I am sure that people will donate...

Bedding - well, the police should tell us what is needed ...and people will donate..

UMNO-BN government, PM, Finance Minister and Home Minister can deal with the long-term solution - Budgets can be increased...

If UMNO-BN cannot do it, maybe we need another government ... persons in police lock-ups are all considered INNOCENT...

 

Suhakam: Ayer Molek lockup conditions 'cruel and inhumane'

   Published     Updated
The Ayer Molek police lockup in Johor Bahru is in a deplorable state and should be shut down if "acceptable standards" cannot be maintained, said the Human Rights Commission (Suhakam).

Commission chairperson Razali Ismail said that a site visit showed that the facility posed a health hazard for detainees and detainees were not given adequate food and water.

"Suhakam is of the view that the conditions are so poor, that they amount to cruel, inhumane, or degrading treatment.

"We reiterate that treating persons deprived of their liberty with humanity and respect for their dignity is a basic and universally applicable tenet.

"If acceptable standards in detention cannot be maintained, the Ayer Molek and other lockups in similar conditions must be closed," he said in a statement today.

Razali said that the lack of financial resources could not be used as an excuse.

He said that Suhakam could see that all cells had "decaying floors", inadequate lighting, poor ventilation, lack of lockup clothes and lack of bedding.

The team said the police lockup had a daily budget for three meals for each detainee was RM8. This, said Razali, was "unacceptable". 

"Even the lockup staff acknowledge that this amount does not allow for sufficient portions that are nutritionally balanced and adequate according to the diet prescribed by the health ministry," he said.

Breach of laws

The team found that drinking water was provided to detainees only three times a day, therefore violating the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules) which stipulated that detainees should have access to drinking water when needed.

Razali also expressed concern over poor sanitation, overcrowding and the lack of medical facilities at the lockup - itself a violation of Lockup Rules 1953 - had led to the spread of infectious diseases.

"Suhakam empathises with lockup officers who have to purchase face masks and gloves on their own to protect themselves against tuberculosis and other diseases. 
 
"Suhakam was informed that there were cases of police officers stationed at the lockup who had contracted tuberculosis from sick detainees," said Razali.

Razali said that the managers of a lockup must ensure that a detainee's unconvicted status is demonstrated in their treatment. 

He also called on the home ministry to take immediate steps to remedy the deplorable and inhumane conditions endured by persons who are on remand and not yet charged. - Malaysiakini, 16/8/2017

See full SUHAKAM Statement at SUHAKAM Website - Press Statement No. 31 of 2017 (Urgent Reform Needed Regarding Inhumane Lock Up Conditions in Ayer Molek)

Then, one of the Minister responded alleging that the SUHAKAM was outdated with regard the information relied on, and to this SUHAKAM issued another statement - Press Statement No. 32 of 2017 (“SUHAKAM’s Response to The Deputy Minister’s Statement”)


Police to look into alleged 'deplorable and hazardous to health' conditions of Ayer Molek lock-up.

Deputy Inspector-General of Police Tan Sri Noor Rashid Ibrahim — Sunpix by Xafiq El Shah
KUALA LUMPUR: Police will form a committee to look into claims by The Human Rights Commission of Malaysia (Suhakam) that the conditions at a lock-up in Johor Baru is "deplorable and hazardous to health".

Deputy Inspector-General of Police Tan Sri Noor Rashid Ibrahim (pix) said the committee will to look into the conditions at the Ayer Molek police station lock-up.

"We will also get in touch with Suhakam to see if they have any additional reports on the lock-up so we can improve it," he said yesterday during press conference.

Noor Rashid said the lock-up was old and it must be looked at and improved.

"Although the infrastructure must be taken a look at, more importantly, we need to address the issue of management. From a management point of view, we need to pinpoint its weaknesses and improve it," he said.

He ensured that they will take action to improve the lock-up especially its management.

Suhakam chairman Tan Sri Razali Ismail said in the statement on Wednesday that based on a recent visit to the lock up in Johor Baru, he found that all cells were in extremely poor and dilapidated conditions, and detainees have been deprived of drinking water and even food.

"Several critical issues such as healthcare practices and basic human rights have been denied for the detainees. Suhakam is extremely concerned to learn that drinking water was only provided three times a day," he revealed.

Razali said having access to safe drinking water was central to living a life in dignity; and in accordance with Rule 20(2) of the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, drinking water shall be made available to every prisoner whenever he needs it.

"While detainees are entitled to clothing that is clean, there was also an overall shortage of clean lock up clothes," he added.

Noor Rashid earlier gave out prizes to teams of police personnel who entered the Royal Malaysia Police's innovation contests. - The Sun Daily, 17/8/2017